1 بعد از ظهر   انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه
آپلود و بهترین تصویر و عکسهای لینک اینترنت  v7fab8nboty92uxrxkw.jpg

ndsuu4pzltjj5ungzfsb.jpg 

           ناصرالدین شاه

آپلود و بهترین تصویر و عکسهای لینک اینترنت  

یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
7 بعد از ظهر   عکسهای قجری

بارعام ناصر الدین شاه در بازار

 

 انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه

afshinarami

احمد شاه در جوانی زمانی که بسیار چاق بوده

 http://www.marshal-modern.ir/Archive/11012.aspx

 

زنان نوازنده عصرقاجار

چهارشنبه سوم بهمن 1386به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™