9 بعد از ظهر   عکسهاى قديمى قاجار
http://instagram.com/afshinaramiضمن پوزش و معذرت خواهى از همه دوستان وعزيزان از همه شما دعوت ميکنم از صفحه اينستاگرام من که شامل عکسهاى قديمى قاجار ميباشد بازديد نماييد
یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™